Kontrolne badania geotechniczne w związku z awarią drogi w rejonie miejscowości Goleniów.