Prace polegały na rozpoznaniu podłoża do głębokości 40 m, w ramach których wykonano wiercenia rurowane, sondowania statyczne CPTU, sejsmiczne SCPTU oraz dynamiczne DPH i SDS.