Wiercenia rurowane oraz sondowania dynamiczne DPH wraz z pełną analizą laboratoryjną pozwoliły na zaprojektowanie posadowienia obiektów na palach.