Dla przebudowy dalbowej linii cumowniczej, wykonaliśmy wiercenia rurowane oraz sondowania dynamiczne DPH do głębokości 25,0 m.