Na terenie PGE GiEK Elektrowni Pomorzany w Szczecinie, wykonaliśmy kompleksowe badania geologiczno – inżynierskie dla przebudowy instalacji odsiarczania spalin wraz z instalacją dystrybucji popiołów oraz dla budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin.