Wykonaliśmy badania geologiczno–inżynierskie dla rozbudowy przystani, przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.