Badania geotechniczne dla budowy hali przemysłowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zbionikami retencyjnymi w niemieckim Prenzlau.