W woj. pomorskim, w rejonie miejscowości Chojnice, wykonaliśmy kompleksowe rozpoznanie podłoża do głębokości 40 m. pod budowę 8 elektrowni wiatrowych.