Prace nad dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym, wykonaliśmy dla budowy elektrowni wiatrowej w miejscowości Kłęby, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie.