N-GEO Niedziółka, wykonało dokumentację badań podłoża gruntowego dla budowy osiedla mieszkaniowego, przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie.