N-GEO wykonało dokumentację geologiczno–inżynierską dla budowy farmy wiatrowej Sądów w woj. zachodniopomorskim, wraz z sondowaniem statycznym CPTU i sejsmicznym SCPTU oraz wiercenia do głębokości 25 m.