Kompleksowe rozpoznanie geotechniczne dla celów inwestycyjnych, obszaru o powierzchni 300 ha, położonego w rejonie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Zakres prac obejmował wiercenia geotechniczne, sondowania statyczne CPT, badania płytą VSS oraz badania laboratoryjne.