Badania geologiczno – inżynierskie określające przydatność podłoża dla budowy elewatora zbożowego w Porcie Stepnica, gm. Stepnica, pow. goleniowski.