Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka wykonała kompleksowe badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie dla budowy zakładu obróbki konstrukcji stalowych Teleyard w Szczecinie. Prace obejmowały wykonanie wierceń rurowanych do głębokości 20 m oraz sondowania statyczne CPTU i badania dylatometryczne DMT, a także badania laboratoryjne próbek gruntu klasy I.