Badania geologiczno-inżynierskie dla budowy 6 elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda.
Lokalizacja: miejscowość Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie.