Badania geotechniczne w ramach budowy instalacji PDH w Porcie Morskim w Policach dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.