Wykonaliśmy kontrolne wiercenia i sondowania dynamiczne DPH do głębokości 30 m, na terenie Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańskim.