Firma N-geo Badania Geologiczne Niedziółka, wykonała instalacje piezometrów na terenie SEC w Szczecinie (Szczecińska Energetyka Cieplna)