Wykonaliśmy dokumentację geologiczno–inżynierską, dla modernizacji nabrzeża w Porcie Morskim w Trzebieży, woj. zachodniopomorskie.