Dla budowy farmy wiatrowej w miejscowości Pomietów, w woj. zachodniopomorskim, wykonaliśmy dokumentację geologiczno–inżynierską, sondowania statyczne CPTU i sejsmiczne SCPTU oraz wiercenia do głębokości 25 m.