Rozpoznanie wykonaliśmy dla projektu hali, przy ul. Hryniewickiego, na terenie Portu w Szczecinie.