W rejonie miejscowości Siemyśl, pow. kołobrzeski, wykonaliśmy prace nad rozpoznaniem warunków geologiczno–inżynierskich dla budowy 24 elektrowni wiatrowych o mocy całkowitej 50 MW.