Kontrolne sondowania CPTU dla budowy farmy wiatrowej w rejonie Stargardu Szczecińskiego.