N-GEO wykonało dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją geologiczno–inżynierską dla modernizacji i przebudowy Stacji Elektroenergetycznej Krajnik 400/220 kV – Dolna Odra