Realizacja badań geotechnicznych do głębokości 25 m, w ramach których zostały wykonane wiercenia rurowane oraz sondowania statyczne, a także analiza laboratoryjna.