Badania geotechniczne dla zespołu 30 budynków mieszkalny w rejonie Szczecina.