Realizowano wiercenie, sondowania statyczne CPTU oraz badania laboratoryjne do głębokości 20 m. Inwestycja jest prowadzona przy Al. Powstańców Wlkp. w Szczecinie.