Dokumentacja badań podłoża gruntowego przy ul. Słowackiego w Dziwnowie

Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka, wykonała dokumentację badań podłoża…


Prace przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie

Wykonaliśmy dokumentację badań podłoża gruntowego oraz rozpoznanie podłoża…


N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Dokumentacja badań podłoża gruntowego w Stargardzie Szczecińskim

Na Osiedlu Pyrzyckim, w Stargardzie Szczecińskim wykonaliśmy dokumentację badań…


Budowa masztów telekomunikacyjnych

Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka wykonała dokumentację badań podłoża…