N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Badania geotechniczne przy ul. F. Chopina w Szczecinie

Prace były wykonane dla projektu pod budowę budynków mieszkalnych przy ul. F.…