N-geo Badania Gruntu Cena Badania Geologiczne Niedziółka

Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Kłęby

Prace nad dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz projektem geotechnicznym,…