Rozpoznanie geologiczno – inżynierskie na terenie Portu w Szczecinie

Rozpoznanie wykonaliśmy dla projektu hali, przy ul. Hryniewickiego, na terenie…