Stacja Elektroenergetyczna Krajnik 400/220 kV–Dolna Odra

N-GEO wykonało dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z dokumentacją…