Kontrolne badania geotechniczne – Szwecja

W miejscowości Helsingborg, w Szwecji, wykonaliśmy kontrolne badania…