Wykonaliśmy dokumentację badań podłoża gruntowego oraz rozpoznanie podłoża gruntowego do głębokości budynków apartamentowych przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie