Firma N-GEO Badania Geologiczne Niedziółka, wykonała dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z określeniem warunków geologiczno–inżynierskich dla zabudowy usługowej, przy ul. Słowackiego w Dziwnowie.